REBUS – Renovation for Energy efficient BUildingS

Az INTERREG EUROPE Progam által finanszírozott REBUS – Középületek Energiahatékony Felújítása projekt (azonosító: PGI01482) célja a hatóságok/közintézmények képviselőinek kapacitásbővítése a résztvevő európai régiókban az általuk kezelt középületek/intézmények hatékony felújítására vonatkozóan, amely ezáltal jelentős energiamegtakarítást és a közpénzek hatékonyabb felhasználását eredményezheti.

Az Észak-Magyarországi régió önkormányzatai és közintézményei a projektben való részvétel által lehetőséget kapnak arra, hogy az energetikai területen legfejlettebb régiók (pl. Malmö város önkormányzata, Svédország) jó gyakorlatainak megismerésével és azok potenciális átvételével hatékonyabban tudjanak tervezni és megvalósítani energetikai beruházásokat és ezáltal jelentősebb mértékben járulhassanak hozzá az Európai Unió 2030-ig tervezett energiastratégiájában vállalt és meghatározott célértékek mielőbbi teljesítéséhez.

Az önkormányzatok, közintézmények releváns alkalmazottai magas szintű képzéseken, tanulmányutakon, knowledge café eseményeken és peer-learning tevékenységekben vehetnek részt, amelyet a projekt támogat, ezáltal biztosítva egyéni- és kollektív szakmai kapacitásépítésüket (mind idegennyelvi, mind pedig szakpolitikai aspektusból), amelyek a mindennapi tevékenységeikbe beépülve hatékonyabb munkavégzést eredményezhetnek.  A projekt eredményeképpen helyi akciótervek is kidolgozásra kerülnek, amelyeknek megvalósulását szintén támogatja a projekt.

A projekt konkrét eszközökkel és intézkedés modellekkel támogatja a hatóságokat a középületekkel kapcsolatos energetikai felújítások tervezésében, megvalósításában és monitoringjában.

A projekt partnerei:

  • ARRR (korábban Florentine Energy Agency (Vezető Partner) (IT)
  • City of Malmö (SE)
  • BORA 94 Nonprofit Kft. (korábban NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség) (HU)
  • Association of Municipalities Polish Network “Energie Cités” (PNEC) (PL)
  • South-East Regional Development Agency (RO)
  • European Institute for Innovation (DE)
  • Durham County Council (UK)
  • Region of Crete (GR)

A megvalósítás időszaka: 2016. április 1. – 2021. március 31.

Az elnyert támogatás összege: 1.431.714.45 €

A projekt teljes költségvetése: 1.701.557 €

Bővebb információ a projekt hivatalos honlapján érhető el (angol nyelven):

https://www.interregeurope.eu/rebus/

A projekt keretében elkészült Energiahatékony Középületfelújítási Útvonalterv (angolul Energy Renovation Path) dokumentum magyar és angol változatai az alábbi linkeken érhetőek el:

Magyar nyelvű útmutató

Angol nyelvű útmutató

Angol nyelvű teljes anyag, amely tartalmazza a REBUS projekt konzorciumi partnerek tapasztalatait és jó gyakorlatait is

 

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.