REBUS – Középületek energiahatékony felújításának támogatása

Az INTERREG EUROPE Program által finanszírozott REBUS projekt célja a hatóságok/közintézmények képviselőinek kapacitásbővítése volt a résztvevő európai régiókban az általuk kezelt középületek/intézmények hatékony felújítására vonatkozóan, amely ezáltal jelentős energiamegtakarítást és a közpénzek hatékonyabb felhasználását eredményezheti.

2016 és 2022 között térségünk önkormányzatai és közintézményei a projektben való részvétel által lehetőséget kaptak arra, hogy az energetikai területen legfejlettebb régiók (pl. Malmö város önkormányzata, Svédország, vagy Durham megye, Egyesült Királyság) jó gyakorlatainak megismerésével és azok potenciális átvételével hatékonyabban tudjanak tervezni és megvalósítani energetikai beruházásokat és ezáltal jelentősebb mértékben járulhassanak hozzá az Európai Unió 2030-ig tervezett energiastratégiájában vállalt és meghatározott célértékek mielőbbi teljesítéséhez. Az önkormányzatok, közintézmények alkalmazottai magas szintű képzéseken, tanulmányutakon, knowledge café eseményeken és peer-learning tevékenységekben vehettek részt, amelyet a projekt támogatott, ezáltal biztosítva egyéni- és kollektív szakmai kapacitásépítésüket (mind idegennyelvi, mind pedig szakpolitikai aspektusból), amelyek a mindennapi tevékenységeikbe beépülve hatékonyabb munkavégzést eredményezhetnek.  A projektben helyi akciótervek is kidolgozásra kerültek, amelyeknek megvalósulásához szintén hozzájárult a projekt.

Az interregionális együttműködés konkrét eszközökkel és intézkedés modellekkel támogatta a hatóságokat a középületekkel kapcsolatos energetikai felújítások tervezésében, megvalósításában és monitoringjában.

A projekt eredményeképpen elkészült egy Energiahatékony Középületfelújítási Útvonalterv (angolul Energy Renovation Path) magyar és angol változatban, amely a teljes felújítási folyamatot lefedi és konkrét javaslatokat fogalmaz meg, tippeket ad elsősorban a közintézmények szakemberei számára az energiahatékony középületfelújítási folyamat kezelésének megkönnyítésére vonatkozóan:

Magyar nyelvű útmutató

Angol nyelvű útmutató

Angol nyelvű teljes anyag, amely tartalmazza a REBUS projekt konzorciumi partnerek tapasztalatait és jó gyakorlatait is

Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországról egyedüliként a vármegyénkben elért eredmények bemutatása lehetővé vált számunkra az INTERREG EUROPE Program When Europe cooperates, regions benefit – 30 stories about policy changes elnevezésű kiadványában is. 

A megvalósítás időszaka: 2016. április 1. – 2023. március 31.

A projekt költségvetése: 2.076.886 €

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.