A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A projektet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. konzorciumban valósítja meg.

A projekt célja a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó olyan stratégiai (megyei szintű) és projektszintű előkészítési tevékenységek megvalósítása, melyek segítségével a tervezési időszak elindítása és lebonyolítása, valamint a forrásfelhasználások üteme hatékonyabbá, gyorsabbá tehető.

A projekt végrehajtása során, egyrészt megvalósul a Felhívás 3.1.1. A) 1. és 2. tevékenysége, vagyis felülvizsgálatra kerül Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója, elkészül a Területfejlesztési Programja, valamint az Integrált Területi Programja és az egyéb munkarészek, azaz a koncepció felülvizsgálatához és a programhoz szükséges területi és környezeti hatásvizsgálat. Továbbá, másrészt a Felhívás 3.1.1. B) 7. és 9. tevékenysége, melynek keretében 25 projekthez kapcsolódóan kívánunk komplex projektelőkészítést biztosítani azzal, hogy műszaki terveket és megvalósíthatósági tanulmányokat készítünk el, tehát összesen 50 db projektszintű előkészítő dokumentum kerül elszámolásra a projekt keretében.

A projekt megvalósítása során alapvetően a konzorciumi partnerek által évtizedek alatt felhalmozott szakmai tudásra alapozva a projektben vállalt dokumentumok jelentős részét saját teljesítésben készíti el a konzorcium. Viszont a Területfejlesztési program stratégiai és operatív programrészének, valamint a Területi, környezeti hatástanulmány dokumentumok elkészítéséhez veszünk igénybe külső szakértői segítséget.

A projekt során eleget teszünk a felhívás 3.1.2.1. pontjában nevesített kötelezően megvalósítandó tevékenységnek, a nyilvánosság biztosításának. A projektmenedzsmenti feladatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat látja el, amely szervezet rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges munkatapasztalattal.

A projekt végrehajtása során maradéktalanul eleget teszünk a felhívás 3.4.1.2. pontjában megfogalmazott esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásoknak.

A projekt összesen 330.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100%-os támogatás intenzitás mellett az Európai Szociális Alapból a hazai központi költségvetés társfinanszírozásával.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.01.31.