A BORA 94 Nonprofit Kft. a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség egyik jogutódjaként is – a nemzetközi tevékenység megvalósításában résztvevő kollégák átvételével – jelentős nemzetközi projekttapasztalattal rendelkezik.

Az Ügynökség számos nemzetközi projekt végrehajtásában működött/működik közre legtöbbször klasszikus kedvezményezettként, esetenként társult stratégiai partnerként vagy szakértőként. E tevékenységek fókuszában megyénk gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése áll.

A nemzetközi együttműködések fenntartása és szélesítése a BORA 94 Nonprofit Kft. alapfilozófiájának is szerves része: az eltérő kulturális adottságokkal rendelkező országok/régiók kölcsönös tapasztalatcseréje valamint a résztvevők közös gondolkodása egy-egy lokális és közösségi szinten egyaránt jelen lévő problémakörről lehetővé teszi a közös kihívásokra legmegfelelőbb választ adó megoldások beazonosítását.

Ennek megfelelően Ügynökségünk az elmúlt évek során széleskörű szakmai munkát végzett és végez nemzetközi viszonylatban, együttműködve mintegy száz külföldi szervezettel, melyek az Európai Unió 18 tagországát reprezentálják. Partnereink között egyebek mellett fejlesztési, innovációs és energiaügynökségek, technológiai- és kutatóközpontok, oktatási intézmények, kereskedelmi- és iparkamarák, vállalkozások és önkormányzatok találhatók. E partnerek mellett természetesen számos magyarországi szervezettel is együtt dolgozunk, hiszen Ügynökségünk e tekintetben is általánosan törekszik a hazai szervezetek bevonására és támogatására.

Határon átnyúló és interregionális projektjeink az Ügynökség több szervezeti egysége számára is előnyös kereteket nyújtanak ismereteik és kompetenciáik szélesítésére, ezáltal hozzáadott érték realizálódik a szervezet szintjén is.

A nemzetközi kapcsolatok ápolása és szélesítése Ügynökségünk hosszú távú célja, akárcsak olyan további projektek generálása és végrehajtása, amelyek eredményesen járulnak hozzá a megyénkben jelen lévő szociális és gazdasági kihívások sikeresebb kezeléséhez.

JELENLEG FUTÓ NEMZETKÖZI PROJEKTJEINK:

LEZÁRULT NEMZETKÖZI PROJEKTEK