Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Az Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című projektet a BORA94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzattal konzorciumban valósítja meg.

A projekt kiemelten fontos célja, hogy fejlessze a megye területén élő közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatát, a helyi civil társadalom felkarolásával segítse a helyi közösségi problémák megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősítse a civil aktivitást, általánosan elfogadottá tegye az önkéntességet, illetve erősítse a helyi identitást, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődést és ezzel csökkentse a térségre kifejezetten jellemző elvándorlást.

A projekt stratégia céljai a megyei társadalmi aktivitás és együttműködés élénkítése, a megyei és térségi identitások, a megyéhez és annak térségeihez kapcsolódó kötődés erősítése. A helyi aktivitás és együttműködés élénkítése a térségi identitás erősödéséhez vezet, mindez pedig a megyei fejlesztési célok hatékonyabb megvalósítását is lehetővé teszi.

A települési, térségi, megyei identitás és az működő közösségek erősítésében kiemelt szerepet töltenek be a megye kulturális, néprajzi, történelmi, gasztronómiai értékeinek feltárására, megismertetésére, megőrzésére, valamint hagyományalapú tudás erősítésére irányuló célzott közösségi programok, rendezvények.

A projekt megvalósítása során tervezett szakmai tevékenységek az alábbi konkrét célok teljesülését szolgálják:

 • A helyi, térségi és megyei közösségek tudatosabbá válása
 • A megyei és helyi értékek folyamatos feltárása, megismertetése, a hagyományok élővé és dinamikussá tétele
 • A megye kulturális imázsának fejlesztése és erősítése
 • A megye területén élő emberek és az itt működő közösségek életminőségét pozitívan befolyásoló kulturális alapú megyei társadalom- és gazdaságfejlesztés
 • A megye lakosságmegtartó és lakosságvonzó képességének növekedése
 • A társadalmi problémák megoldásának javítása
 • A megye köz- és balesetbiztonságának erősítése
 • Az önkéntesség és öngondoskodó képesség fejlesztése
 • A megye lakosságmegtartó képessége növelése, a helyi fiatalok elvándorlásának csökkentése
 • A megyében működő vállalkozások erősítése
 • A helyi közösségek, partnerségek, a civil szféra megerősítése

A projekt elsődleges célcsoportja a megye területén élő lakosság, az egyes programok tekintetében az egyes településen élő lakosok, családok, különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra, megye településeinek közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberei, önkéntesei, a megye területén működő kis- és közepes vállalkozások. A projekt kiemelt célcsoportja a fiatalkorú lakosság (ifjúsági program), a bűnmegelőzésben (bűnmegelőzési program), a közlekedésbiztonsági akciókban (gyalog, illetve a kerékpárral közlekedők) érintett célcsoportok.

A BORA94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által végzett konkrét tevékenységek a következők: Vállalkozói fórumok szervezése; Tematikus művelődő körök fejlesztése; Együtt a legjobb! tematikus sportrendezvények szervezése; Megyei rendezvénynaptár készítése; A közösségformáló eszközök bemutatása a nyilvánosság felé, megyei jó gyakorlatok bemutatása; Közlekedésbiztonsági programok szervezése.

A projekt összesen 500.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100%-os támogatás intenzitás mellett az Európai Szociális Alapból a hazai központi költségvetés társfinanszírozásával.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.