Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

TOP-5.3.2-17-BO1-2020-00001

Az Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című projektet a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzattal konzorciumban valósította meg.

A projekt kiemelten fontos célja az volt, hogy fejlessze a megye területén élő közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatát, a helyi civil társadalom felkarolásával segítse a helyi közösségi problémák megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, növelje a civil aktivitást, általánosan elfogadottá tegye az önkéntességet, illetve erősítse a helyi identitást, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődést és ezzel csökkentse a térségre kifejezetten jellemző elvándorlást.

A projekt stratégia céljai a megyei társadalmi aktivitás és együttműködés élénkítése, a megyei és térségi identitások, a megyéhez és annak térségeihez kapcsolódó kötődés erősítése voltak. A helyi aktivitás és együttműködés élénkítése a térségi identitás erősödéséhez vezet, mindez pedig a megyei fejlesztési célok hatékonyabb megvalósítását is lehetővé teszi.

A települési, térségi, megyei identitás és a működő közösségek erősítésében kiemelt szerepet töltenek be a megye kulturális, néprajzi, történelmi, gasztronómiai értékeinek feltárására, megismertetésére, megőrzésére, valamint hagyományalapú tudás erősítésére irányuló célzott közösségi programok, rendezvények.

A projekt elsődleges célcsoportja a megye területén élő lakosság, a programok tekintetében az egyes településen élő lakosok, családok, különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra, továbbá a megye településeinek közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberei, önkéntesei, a megye területén működő kis- és közepes vállalkozások. A projektben kiemelt figyelmet kaptak a bűnmegelőzés, a közlekedésbiztonság, a sport és a művelődés témakörei.

A projekt összesen 500.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett az Európai Szociális Alapból a hazai központi költségvetés társfinanszírozásával.

A projekt befejezési dátuma: 2022.12.31.