A több, mint 3 éves futamidejű THINGS+ projekt az Interreg Central Europe Program által finanszírozott projektek jó példájának tekinthető, amely 1 889 299 € támogatást nyert el. A THINGS+ projekt olyan gyártó KKV-kra összpontosított, amelyek hozzáadott értéket szeretnének biztosítani az ügyfeleik számára és erősíteni kívánják a piaci pozíciójukat. Azonban a cél nem az volt, hogy fejlesszék gyártási ismereteiket és termékeiket, hanem hogy erősítsék vállalkozói készségeiket és átalakítsák a cégük üzleti modelljét szolgáltatásinnovációs megoldások segítségével.

Az elmúlt több, mint 3 évben a projektpartnerek közel 220 vállalkozót, menedzsert és üzleti innovációs szakértőt képeztek. Mindehhez több, mint 100 termelő KKV-t vontak be. Az eredményekre rápillantva láthatjuk, hogy a cégek több mint 90 új szolgáltatási koncepciót alakítottak ki, 30 új szolgáltatást vezettek be a piacra és 8 új külföldi piacot értek el a megvalósított szolgáltatások közvetlen eredményeként. A szolgáltatásokat egy módszertan alapján tervezték meg, amely lépésről-lépésre útmutatást ad ahhoz, hogy hogyan lehet egy terméket szolgáltatással bővíteni, ennek eredményeképpen pedig növelni többek között a vevők lojalitását, ismétlődő bevételeket generálni és piaci bővülést elérni.

A kísérleti tevékenységek valós tapasztalatai alapján a THINGS+ projektpartnerek szakpolitikai ajánlásokat fogalmaztak meg. Arra ösztönzik a döntéshozókat, hogy használják ezeket az ajánlásokat a KKV-k és az üzleti tanácsadó szervezetek jövőbeni támogatásainak kidolgozása során. A dokumentum két párhuzamos irányt fogalmaz meg. Az egyik a KKV-kat érintő ajánlások (a szolgáltatásokkal kapcsolatos figyelemfelkeltés, kutatócsoportok ösztönzése, KKV-k támogatása a megvalósítás során, exportpotenciál növelése, vállalkozások logisztikai támogatása), a másik pedig az üzleti támogató szervezetekre vonatkozó ajánlások (kapacitásfejlesztés, hálózatok építése és fejlesztése, regionális operatív programok kidolgozása és nyomon követése). Mindezen ajánlások a THINGS+ projektben résztvevő összes érintett tapasztalataira támaszkodnak.