Onga és térsége foglalkoztatási paktum

A projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00006
A kedvezményezett megnevezése: Onga Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, BORA 94 Kft.
A szerződött támogatás összege: 504.500.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. március 1.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. június 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A három év időtartamú projekt keretében Onga Város Önkormányzata széleskörű partnerségi együttműködéssel foglalkoztatási paktumot hozott létre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Járási Kormányhivatalok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a térség munkaadói között, 21 környező önkormányzat és 25 település bevonásával. A paktumhoz csatlakozó önkormányzatok lehetővé tették képzési és foglalkoztatási programok megvalósítását a köz- és gazdasági szféra partnerségében, valamint a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci elhelyezkedését. A projekt emellett kedvező bértámogatási lehetőségeket és egyéb szolgáltatásokat biztosított a térség munkaadói számára.

A program fő célja az volt, hogy párbeszédre, együttműködésre ösztönözte a projektben részt vevő települések munkaerő-piacának szereplőit a foglalkoztatás gondjainak enyhítése érdekében. A projekt eredményeként helyi igényeknek megfelelő képzési és támogatási rendszer jött létre, melynek keretében 330 fő került bevonásra munkaerő-piaci programokba, továbbá 108 fő munkához való hozzásegítése is megvalósult (legalább 6 hónapon keresztül), ezen túl 215 fő képzése és 75 fő részére egyéb szolgáltatás nyújtása (tanácsadás, tréning stb.) is a része volt a programnak, ekképpen javítva a projektben részt vevő települések foglalkoztatási mutatóit.

A BORA 94 Kft. új konzorciumi partnerként 2020 novemberében a munka-erőpiaci szolgáltatás nyújtására vonatkozó szakmai megvalósítói feladatokat ellátó teamet felállította. Az ügynökség tanácsadói feladatokat látott el az alábbi területeken: mentorálás, munka-erőpiaci információ nyújtás, munkatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, pályamódosítási tanácsadás.