A helyi önkormányzatok képesek befolyásolni az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos döntéseket, azonban gyakran nem rendelkeznek a kihívások és lehetőségek felismeréséhez és a megoldások kidolgozásához szükséges kapacitással. Ez különösen igaz a kis- és közepes méretű településekre, amelyeknek számos kihívással kell szembenézniük az energetikai tervezés és -megvalósítás terén. 

A projekt keretében hat európai uniós ország (Olaszország, Spanyolország, Románia, Horvátország, Magyarország, Görögország és Spanyolország) partnerei az érintett régiók helyi és regionális politikai döntéshozóit és köztisztviselőit segítették abban, hogy az európai éghajlat- és energiapolitikával összhangban álló fenntartható energia akcióterveket (SEAP) alakítsanak ki. 

A helyi önkormányzatokat és regionális hatóságokat határokon átnyúló csere- és tanulási programokba vontuk be, amely során gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek olyan témákban, mint az energetikai kihívások, fenntartható városi mobilitás, területrendezés vagy innovatív pénzügyi megoldások. 

A kapcsolódó anyagok elérhetők az EMPOWERING tanulási platformon

A projekt az Európai Unió HORIZON 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramja keretében került megvalósításra, 1 497 003, 75 € összköltségben.