Kassa és Miskolc ipari örökségének hasznosítási lehetőségei

Kassát és Miskolcot már hosszú idő óta közös történelmi – elsősorban gazdaságtörténeti – múlt köti össze. A városok a múltban először versengtek egymással, majd később – mint saját országuk második legnagyobb városai és az acél- és gépipar központjai – hasonló szerepkört töltöttek be. Ezért természetes, hogy a közös és párhuzamos ipari fejlődés emlékeit az utókor közös igyekezettel kutassa és gondozza.

Kassa és Miskolc területén az ipari műemlékek azonban máig nem nyerték el azt a megbecsülést, amely őket megilleti. Számtalan felhagyott ipari ingatlan és épület található a városok területén. Vannak köztük több mint 100 éves épületek, de vannak a szocialista iparosítás következtében megmaradt (többnyire nem gondozott) létesítmények is. Azonban nemcsak a műhelycsarnokok, gyártelepek emlékeztetnek az ipari múltra, egyéb jelentős építészeti örökség és szellemi-kulturális hagyaték is idézi a letűnt századokat. A későbbi korok ipari öröksége nagyrészt még feltérképezetlen.

A téma országszerte nagyon aktuális, az ipari örökség kutatásával egyetemek, kutatóintézetek és nonprofit-, civil szervezetek intenzíven foglalkoznak, ennek ellenére egyelőre csak kevés jó példa van a hasznosításukra, és a kulturális örökségünknek ez a része rohamosan pusztul.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja által finanszírozott „INHERIT – Kassa és Miskolc ipari örökségének hasznosítási lehetőségei” (FMP-E/1901/4.1/071) projekt célja éppen az érintett városok gazdag ipari örökségének feltérképezése és hasznosítási lehetőségeik feltárása határon átnyúló együttműködésben.

A tervezett eredményeket a Kassa és Miskolc város ipari örökségének megőrzésében és hasznosításában érdekelt szervezetek és szakemberek bevonásával kívánjuk elérni. Összesen 6 alkalommal műhelyfoglalkozás, illetve 1 alkalommal határon átnyúló műhelyfoglalkozás kerül megszervezésre, mely lehetőséget teremt a tapasztalatcserére, illetve szakmai együttműködés kialakítására. A helyzetfeltárást és a jó gyakorlatok beazonosítását követően elkészül a projekt legfőbb eredménye: egy fejlesztési koncepció az ipari örökséggel érintett ingatlanok, tárgyak, szellemi termékek tulajdonosai, használói és a döntéshozók számára, amely az egyes tématerületek (ingatlancsoportok stb.) bemutatása mellett ötleteket fogalmaz meg a hasznosításra, illetve gyakorlati útmutatót tartalmaz mindezek megvalósítására és finanszírozására vonatkozóan (uniós, nemzeti és egyéb források).

A projekt két megvalósítója a Kassai Műszaki Egyetem (TUKE), illetve a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

További információk a projektről:

Megvalósítás időszaka: 2020. november 1. – 2021. augusztus 31.

Az elnyert támogatás (Európai Regionális Fejlesztési Alap): 38 011,28 € (a teljes költségvetés 85%-a)

A projekt teljes költségvetése: 44 719,15 €

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program honlapja: www.skhu.eu

A Via Carpatia EGTC honlapja: www.viacarpatia-spf.eu

Az aloldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.