Identitás további erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Az Identitás további erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című projektet a BORA94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzattal konzorciumban valósítja meg.

A projekt TOP-5.3.2-17-BO1-2020-00001 azonosítószámú „Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című projekt folytatása, annak kiegészítése.

A jelen projekt  átfogó célja továbbra is a Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyi közösségeinek fejlesztése, mely elsősorban a megyei önkormányzat, az egyes települési önkormányzatok, a civil és vállalkozói szféra, és nem utolsó sorban az itt élő emberek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti.

A projekt kiemelten fontos célja, hogy fejlessze a megye területén élő közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatát, segítse a helyi közösségi problémák megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősítse a civil aktivitást, általánosan elfogadottá tegye az önkéntességet, illetve erősítse a helyi identitást, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődést és ezzel csökkentse a térségre kifejezetten jellemző elvándorlást.

A projekt stratégia céljai a megyei társadalmi aktivitás és együttműködés élénkítése, a megyei és térségi identitások, a megyéhez és annak térségeihez kapcsolódó kötődés erősítése. A helyi aktivitás és együttműködés élénkítése a térségi identitás erősödéséhez vezet, mindez pedig a megyei fejlesztési célok hatékonyabb megvalósítását is lehetővé teszi.

A települési, térségi, megyei identitás és az működő közösségek erősítésében kiemelt szerepet töltenek be a megye kulturális, néprajzi, történelmi, gasztronómiai értékeinek feltárására, megismertetésére, megőrzésére, valamint hagyományalapú tudás erősítésére irányuló célzott közösségi programok, rendezvények.

A projekt megvalósítása során tervezett szakmai tevékenységek az alábbi konkrét célok teljesülését szolgálják:

 1. A megye területén élő emberek és az itt működő közösségek életminőségét pozitívan befolyásoló kulturális alapú megyei társadalom- és gazdaságfejlesztés
 2. A megyei közösség építése, a területi-térségi identitás erősítéséhez kapcsolódó közös programok, közösségi élmény lehetőségének megvalósítása
 3. A művészeti-, kulturális- vagy más kiválónak minősített alkotások, termékek, műsorok összegyűjtése
 4. Az együtt gondolkodás, együttműködés elősegítése, valamint az ehhez szükséges platform és a területi szereplők kötetlen eszmecseréjének biztosítása
 5. A helyi, térségi és megyei közösségek tudatosabbá válása
 6. A megye turisztikai és gasztronómiai értékeinek a bemutatása
 7. A megye hagyományainak, történeteinek feltárása, életben tartása, a fiatalabb generációkkal való megismertetése, átörökítése
 8. A minőségi kultúrafogyasztás ösztönzése
 9. A hagyományos megyei virág- és kertkultúra értékeinek megőrzése, a természeti örökség megismertetése és megőrzése
 10. A megyei és helyi értékek folyamatos feltárása, megismertetése, a hagyományok élővé és dinamikussá tétele
 11. A megye kulturális imázsának fejlesztése és erősítése
 12. A társadalmi problémák megoldásának javítása
 13. A megye lakosságmegtartó képessége növelése, a helyi fiatalok elvándorlásának csökkentése

A projekt elsődleges célcsoportja a megye területén élő lakosság, az egyes programok tekintetében az egyes településen élő lakosok, családok, különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra, megye településeinek közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberei, önkéntesei, a megye területén működő kis- és közepes vállalkozások.

A BORA94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által végzett konkrét tevékenységek a következők: „Kertmozi vidéken” programsorozat, „Megyei hírességek est”, „Virágos, zöld megye program”, Élethelyzetek akadémiája, MI magazin megjelentetése.

A projekt összesen 300.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100%-os támogatás intenzitás mellett az Európai Szociális Alapból a hazai központi költségvetés társfinanszírozásával.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.