A BORA 94 Nonprofit Kft. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű adatokat.

Általános közzétételi kötelezettségek:

Közzétételi lista

(A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint)

 

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. Kapcsolat, Szervezet, Vezetők

Elérhetőségi adatok

BORA 94 Nonprofit Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Iroda: 3525 Miskolc, Városház tér 1. A épület II. emelet
e-mail: bora94@mfu.hu weboldal: www.bora94.hu
Cégjegyzékszám: 05-09-017021

A BORA 94 Nonprofit Kft. vezetőjének elérhetőségei:
Név: Surmann Antal, Beosztás: ügyvezető, Telefon: +36 46 612 480

A szervezeti struktúra

A társaság irányítása

A BORA 94 Nonprofit Kft. alapító-tulajdonosa a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, amelynek felhatalmazásával az ügynökséget az ügyvezető irányítja.
A társaság tulajdonosi érdekeknek megfelelő, jogszerű és gazdaságossági értelemben célszerű működésének ellenőrzésére, valamint a társaság alapító okiratában rögzített kérdésekben az ügyvezető döntéseinek előzetes jóváhagyására hivatott a felügyelőbizottság, amelynek tagjait a közgyűlés jelöli ki, és amely testület kizárólag a rá vonatkozó jogszabályoknak és a közgyűlésnek van alárendelve.

A BORA 94 Nonprofit Kft. szervezeti ábrája

Kft. ügyvezetője:
2022.07.05. óta: Surmann Antal

A BORA 94 Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága:
Szalai Szabolcs
Majoros Miklósné
Konyári György

2. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

Miskolci Törvényszék Cégbírósága

 

A TEVÉKENYSÉG, MŰKÖDÉS ADATAI

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

A BORA 94 Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

2. Közérdekű adatok igénylése

TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL

Közzétételi szabályzat

KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

1. Éves költségvetések

A BORA 94 Nonprofit Kft. 2023-as alapító ülés jegyzőkönyve

A BORA 94 Nonprofit Kft. 2023-as üzleti terve

2. Számviteli beszámolók

A BORA 94 Nonprofit Kft. 2022. éves beszámolója

Valamennyi beszámoló (2009-2021) és mellékleteinek megtekintése

 

MŰKÖDÉS

1. A foglalkoztatottak

Az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Munkavállalóknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke*
Jogcím Összeg Ft
Szemüveg: 2 évente maximum 30.000 Ft
Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően.
Cafeteria 37.500 Ft/hó

 

Etikai kódex

Panaszkezelési szabályzat