FOGLALKOZTATÁSI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001

A projekt célja: az egész megyére kiterjedően képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása a köz- és gazdasági szféra partnerségében, a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedésének segítése.

Projektvezető: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzati Hivatal
BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

A programok elsősorban a munkát vállalni szándékozó, hátrányos helyzetű álláskereső személyek, közfoglalkoztatottak, inaktívak és megváltozott munkaképességűek elhelyezkedésében nyújtottak segítséget. A kiemelt feladatok közé tartozott a munkaerő-piaci kompetenciák és képzettségi szint fejlesztése és az elhelyezkedés ösztönzése. A célok megvalósítása érdekében számos településen rendeztek szakmabemutató rendezvényeket, ahol a munkavállalóknak lehetősége nyílt arra, hogy a vállalkozások telephelyein megismerkedhessenek a szakmacsoportokkal, a vállalati kultúrával és környezettel. Nagyon fontos megemlíteni a bértámogatási rendszert is, hiszen ebben a konstrukcióban a munkáltatóknak lehetősége nyílt arra, hogy támogatott formában alkalmazzák leendő munkavállalóikat, tehát kedvező feltételek mellett tudják bővíteni csapatukat még abban a rendkívül nehéz időszakban is, melyet a járványhelyzet idézett elő.

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a megyei foglalkoztatási paktumhoz –a cég profiljával összefüggésben– több területen is kapcsolódik, illetve bizonyos területekért felel. Az Ügynökséghez lett delegálva a vállalkozások fejlesztését segítő tevékenységek megvalósítása. Ez elsősorban a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztését és promócióját jelenti. A paktum stratégiájában szereplő befektetés-ösztönzési tevékenységek megvalósítását is a BORA 94 látja el.

A tevékenységek kapcsán a megyei szintű koordináció folyamatosan történik. A feladatok összehangolása és harmonizálása érdekében az Ügynökség munkatársai kapcsolatban állnak a helyi paktumirodákkal is.

A projektben a BORA 94 Nonprofit Kft. által megvalósított tevékenységek:

HELYI TERMÉKFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG:

  • beazonosításra kerülnek helyi termékek és helyi szolgáltatók, helyi mesterek, melyek egy erre a célra kialakított elektronikus kataszterben kerülnek rögzítésre (https://helyiesszencia.hu);
  • jó gyakorlatok –termék, szolgáltatás, értékesítés– feltárására kerül sor, melyek műhelyfoglalkozások keretében kerülnek ismertetésre és bemutatásra;
  • egy-egy termékcsoportra termék- és szolgáltatásfejlesztési terv kerül kidolgozásra;
  • helyi termékeket bemutató PR kiadvány készült, mely itt érhető el: Helyi termékek katalógusa

 BEFEKTETÉSEK ÖSZTÖNZÉSE A MEGYÉBEN:

  • Befektetésre alkalmas területek, illetve adottságaik összegyűjtése, honlapon rögzítése;
  • a megyében meghatározó gazdasági ágazatok és a kiemelkedő vállalkozások összegyűjtése;
  • Gazdasági Fórumok szervezése és lebonyolítása 2018-2020 között évente 1 alkalommal a befektetések vonzásában érdekelt szervezetek (önkormányzatok) körében.
  • megyei befektetés ösztönzési kézikönyv készítése, mely itt érhető el: Befektetésösztönző kiadvány

MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

A projekt összesen 2.716.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett az Európai Szociális Alapból a hazai központi költségvetés társfinanszírozásával.

A projekt befejezési dátuma: 2023.10.31.

Honlap: https://www.bazpaktum.hu/