FOGLALKOZTATÁSI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001

A projekt célja: az egész megyére kiterjedően képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása a köz- és gazdasági szféra partnerségében, a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedésének segítése.

Projektvezető: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Konzorciumi tagok: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
  BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a megyei foglalkoztatási paktumhoz –a cég profiljával összefüggésben– több területen is kapcsolódik, illetve bizonyos területekért felel. Az Ügynökséghez lett delegálva a vállalkozások fejlesztését segítő tevékenységek megvalósítása. Ez elsősorban a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztését és promócióját jelenti. A paktum stratégiájában szereplő befektetés-ösztönzési tevékenységek megvalósítását is a BORA 94 látja el.

Ezen tevékenységek kapcsán a megyei szintű koordináció folyamatosan történik. A feladatok összehangolása és harmonizálása érdekében az Ügynökség munkatársai kapcsolatban állnak a helyi paktumirodákkal is.

Az alábbi konkrét tevékenységekre:

HELYI TERMÉKFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG:

  • beazonosításra kerülnek helyi termékek és helyi szolgáltatók, helyi mesterek, melyek egy erre a célra kialakított elektronikus kataszterben kerülnek rögzítésre;
  • jó gyakorlatok –termék, szolgáltatás, értékesítés– feltárására kerül sor, melyek műhelyfoglalkozások keretében kerülnek ismertetésre és bemutatásra;
  • egy-egy termékcsoportra termék- és szolgáltatásfejlesztési terv kerül kidolgozásra;
  • helyi termékeket bemutató PR kiadvány készítése.

 BEFEKTETÉSEK ÖSZTÖNZÉSE A MEGYÉBEN:

  • Befektetésre alkalmas területek, illetve adottságaik összegyűjtése, honlapon rögzítése;
  • a megyében meghatározó gazdasági ágazatok és a kiemelkedő vállalkozások összegyűjtése;
  • Gazdasági Fórumok szervezése és lebonyolítása 2018-2020 között évente 1 alkalommal a befektetések vonzásában érdekelt szervezetek (önkormányzatok) körében.
  • megyei befektetés ösztönzési kézikönyv készítése, mely célja a megyében új befektetésekhez információ nyújtása. (Tartalma: demográfiai, munkaerő-piaci, ágazati, telephelyi, infrastrukturális, elérhetőségi, önkormányzati szolgáltatás-nyújtási, közszolgáltatásokra vonatkozó információk.)

Honlap: https://www.bazpaktum.hu/