SKHU AMBASSADORS

 Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által finanszírozott „Aktív Időskor – Az idősek életminőségének javítása Szlovákiában és Magyarországon” című (projektszám: SKHU 1902/4.1/101) projekt innovatív megközelítést képvisel, amelynek célja elsősorban az idősek életminőségének javítása a testmozgás és a szocializáció előmozdítása révén. Korábbi kutatások bizonyítják, hogy a fizikai és mentális aktivitás beillesztése az idősek életébe kulcsfontosságú hatással van az egészségükre, életminőségükre és a társadalmi befogadás szintjére a magyar-szlovák határtérségben.

A projekt az alábbi problémákra alapoz:

  • elöregedő társadalomban élünk (ez igaz a Kassa és Borsod- Abaúj- Zemplén megyére is), mely kihívást jelent az egészségügyi szektorra
  • a várható élettartam növekszik, mely jelentős társadalmi változásokat generál

Megvalósítandó tevékenységek az aktív időskor kapcsán:

A projekt keretében a két megyeszékhelyen, Kassán és Miskolcon „Aktív Időskor Központ” kerül kialakításra, ahol változatos oktatási-, egészségügyi- és sportprogramok kerülnek megszervezésre. Az egész életen át tartó tanulásra és sportolásra irányuló programokban való aktív részvétel jelentősen hozzájárul a tevékeny időskor kultúrájának megteremtéséhez.

A miskolci „Aktív Időskor Központot” a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel együttműködésben valósítja meg a Miskolc belvárosában található Diakóniai Központban (Miskolc, Palóczy László utca 8. szám).

Az idősek körében Miskolcon és részben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében végzett kérdőíves felmérés alapján beazonosításra kerülnek az idősek szükségletei. Az Ügynökség elkészít egy „Szenior Platform”-ot, amelyen keresztül számos, az idősek számára nyújtott szolgáltatás válik elérhetővé. A platform egy olyan rendszer (weboldal), amelynek segítségével az érintettek könnyű eligazodás mellett értékes és hasznos információkat kapnak az elérhető programokról. A platform része egy olyan „Szívességbank” is, melyen keresztül a két megye szépkorú lakossága önkéntes alapon ajánlhatja fel segítségét a közösség vagy bármilyen szervezet számára, illetve elérhetőek lesznek azok a szervezetek (intézmények, civil szervezetek, vállalkozások), amelyek szeretnének időseket foglalkoztatni. Az önkéntesség segít, hogy az idősek aktívak maradjanak, hasznosnak érezzék magukat, vagy akár abban, hogy új közösségekhez csatlakozzanak, ami jó hatással van a szociális életükre. A „Szívességbank” által generált lehetőségeken felül a projekt keretében szervezett határon átnyúló önkéntes napok biztosítanak teret a 60 év felettiek tevékeny és aktív részvételére. Miskolcról 4 alkalommal 20 fő szépkorú tud majd résztvenni a Szlovákiában szervezett önkéntes napokon.

A szakemberek körében is önkéntesek toborzására kerül sor Miskolcon. Olyan szakemberek kerülnek kiválasztásra, akik vállalják, hogy a fenntartása időszakban havonta egy-egy elődadást, tréninget, stb. tartanak a célcsoport számára, illetve a projekt egyéves futamideje során is részt vesznek  programelemek megvalósításában. Ilyen szakemberek lehetnek az egészségügyből, a bűnmegelőzés vonaláról, a jogsegély szolgáltatások vonaláról, a szociális szakmából, illetve az Egyetemről. Mindezeken felül összeállításra kerül egy közös önkéntes szakértői adatbázis (SKHU Ambassadors), amely tartalmazza a meghatározott témakörökben (egészséges életmód, jogi tanácsadás, pénzügyi tanácsadás, biztonság…stb.) szakterület szerinti bontásban a szakértőket.

Az időseknek közvetlenül nyújtott szolgáltatások mellett a projekt arra is törekszik, hogy a demográfiai idősödés egyre kiterjedtebbé válásával összefüggő kérdések, illetve problémák kapcsán olyan újfajta válaszok és megoldások születhessenek, melyek a 60 év felettiek aktív életének fenntartását és az egészségben eltöltött évek számának növelését szolgálják. Ennek érdekében a BORA 94 Nonprofit Kft. az idősellátásban dolgozó szervezetek magyar és szlovák szereplőinek, szakembereinek bevonásával tapasztalatcserét lehetővé tevő határon átnyúló műhelyfoglalkozást szervez Miskolcon.

A projekt partnerei:

  • Vezető kedvezményezett: Európai Területi Együttműködési Csoportosulás – VIA Carpatia (SK) viacarpatia.eu
  • Kedvezményezett partner: BORA 94 Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (HU) www.bora94.hu

A SKHU Ambassadors projekt partnerei közötti intézményi együttműködés és tapasztalatcsere hosszútávon segíti a tevékenységek hatékonyságát és az eredmények hasznosulását.

A megvalósítás időszaka:                                           2021. április 01- 2022. március 31.

A projekt teljes költségvetése:                                              195.942 EUR

Elnyert ERFA támogatás összege:                                         166.550,7 EUR

BORA 94 teljes költségvetése:                                               94.732 EUR

BORA 94 által elnyert ERFA támogatás összege:             80.522 EUR

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósul meg.

A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos állásfoglalását.