Regiodevelopment – Határon át a régió fejlesztéséért

Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alap

Támogatási összeg: 15.855 €

A projekt célja a határon átnyúló társadalmi kohézió és partnerség erősítése, a határtérségben működő, hasonló célokért tevékenykedő szervezetek közötti hosszútávú együttműködés előmozdítása, a szakmai kapcsolatok elmélyítése, közös szakmai programok megvalósítása, a meglévő know-how és tudás átadása a területfejlesztéshez kapcsolódóan.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, illetve Kassa megye vonatkozásában szakmai konferenciát szervezünk a területfejlesztésben elsődlegesen kiemelt szervezetek számára. A projektben együttműködünk a Kassai Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A területi fejlesztési ügynökségek munkatársai, kiegészítve a megyei önkormányzatok érintett kollégáival, interaktív előadásokon vesznek részt, amelyek bemutatják a két ország területfejlesztési intézményrendszereit, azok feladatkörét (különösen a regionális kompetenciákat), az uniós operatív programok területi vonatkozásait.

A találkozó célja, hogy a területfejlesztésben elsődlegesen érintett szereplők megismerjék a két országban alkalmazott módszereket, jó gyakorlatokat. Ezen keresztül jobban tudják megvalósítani a közös programokat, valamint két régió önkormányzati, gazdálkodói számára tanácsokat tudnak adni a közös projektek létrehozására, valamint gördülékenyebben tudják elkészíteni uniós pályázataikat.

További célkitűzés, hogy a területfejlesztésben elsődlegesen érintett szereplők megismerjék a két ország intézményhálózatát, a különböző szintek feladatait vagy az uniós operatív programok regionális vonatkozásait. Mindezek pedig támogatják a két ország közti szakmai kommunikációt, az Uniós források hatékonyabb felhasználását.

A Kisprojekt Alap honlapja:

www.spf-viacarpatia.eu