Lezárult nemzetközi projektek témakörök szerint

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség az alábbi nemzetközi projektek megvalósításában vett részt, vezető partnerként vagy projektpartnerként.

ENERGIAHATÉKONYSÁG

EMPOWERING

„A közigazgatási intézmények kapacitásbővítése az energiapolitikai intézkedések tervezésére és végrehajtására”

Az EMPOWERING projekt elsődleges célja: helyi önkormányzatok felkészítése integrált energiastratégiák megvalósítására különböző kompetenciafejlesztést célzó tevékenységeken keresztülA projekt a NORDA Nonprofit Kft. részvételével korábban lebonyolított „City_SEC projekt” eredményeire épül és elsősorban azokat a partnereket vonja be, akik abban a projektben már sikeresen együttműködtek. A projekt végére az önkormányzatok vállalják, hogy külső szakértő segítségével elkészítik az adott település Fenntartható Energia Akciótervét (SEAP), mely később a Polgármesterek Szövetsége felé benyújtásra kerülhet. (A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás rész nem készül el jelen projekt keretében.)

A projekt az Európai Unió HORIZON 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramja keretében kerül megvalósításra, 1 497 003, 75 € összköltségben.

TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK/FIATALOK

SOL – SENSE OF LIGHT

„Stratégiai partnerség az ifjúságért, együttműködés az innovációért és jó gyakorlatok cseréje”

A SOL projekt célja a gyerekek, fiatalok, felnőttek kapacitásának, képességeinek és készségeinek fejlesztése volt, annak érdekében, hogy közvetlen közösségüknek, kreatív, aktív, önálló, versenyképes és foglalkoztatható tagjai lehessenek. A projekt során egyrészt a fiatalokkal foglalkozó tanárok, trénerek, aktivisták és a helyi önkormányzatok képviselői fotós képzéseken vesznek részt. Másrészt innovatív tanulási és képzési eszközök, módszerek kerülnek kidolgozásra a fenntartható fejlesztés témakörében (gazdasági, társadalmi és környezeti). Végezetül pedig a vállalkozási képességek fejlesztése a projekt kedvezményezettei körében.

A projekt keretében létrejött egy nemzetközi fotós hálózat a Carpathian Network of Light, röviden CANLI Network

Továbbá elkészültek kézikönyvek is, amelyek a projekt honlapján elérhetőek az alábbi linken:

SOL projekt kézikönyvek

A projektet az Európai Unió ERASMUS+ program támogatta, 247 195 € összköltségben.

ELDORA – EDUCATION FOR LOCAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

„Stratégiai partnerség az ifjúságért, együttműködés az innovációért és jó gyakorlatok cseréje”

A fiatalok munkanélkülisége, a vidéki területek elnéptelenedése, az „agyelszívás“ jelenleg jelentős kihívásokat állít az Európai Unió elé. A probléma egyik fő oka, hogy a fiatalok és a diplomások nem tudják megtalálni az első munkalehetőségüket a régióban. A társadalmi vállalkozások munkalehetőségeket tudnak biztosítani és képesek ezeket a kihívásokat egyidejűleg kezelni.

Az „ELDORA – KÉPZÉS A VIDÉKI TERÜLETEK HELYI FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN“ elnevezésű projekt ezeket a kihívásokat úgy kívánta kezelni, hogy erősíti a kulcsfontosságú kompetenciákat és készségeket a különböző iskolák, mint például a szakképzési intézmények és egyetemek utolsó évét végző diákok, valamint a fiatal munkanélküliek és a vidéki területek vezetői körében, hogy segítséget nyújtsanak számukra társadalmi vállalkozások elindításában a helyi természeti és emberi erőforrások jobb kihasználása, valamint a vidéki területek gazdasági fejlődésének elősegítése és az agyelszívás megelőzése érdekében.

A nemzetközi együttműködés eredményeképpen az alábbi szellemi termékek készültek el:

  • KÉZIKÖNYV, amelynek célja, hogy gyakorlati ismereteket és információkat nyújtson a vezetőknek és a potenciális társadalmi vállalkozóknak, hogy vállalkozásuk menedzsmentje során mire figyeljenek oda.
  • JÓ GYAKORLATOKBÓL összeállított gyűjtemény azzal a céllal, hogy bemutasson jól működő európai példákat, ahol az egyszerű haszonszerzésre való törekvés helyett a fő cél a társadalmi értékteremtés.
  • KÉPZÉSI ANYAG és E-learning videók egy tréningsorozat számára, amely a fiatalokat saját társadalmi vállalkozásuk alapítására és működtetésére készíti fel. A videók sikeres esettanulmányokat tartalmaznak minden egyes, a projektben résztvevő partnerországból.
  • JÁTÉK mobil alkalmazás (L€ARN) a társadalmi vállalkozás elindításának módjáról.

Mindezen képzési eszközök célja, hogy inspiráló tanulási környezetet biztosítsanak a hallgatóknak /  vállalkozóknak, annak érdekében, hogy többet tudjanak meg a társadalmi vállalkozások működéséről.

Az elkészült anyagok az alábbi linkeken érhetőek el:

L€ARN mobilapplikáció

E-learning videók

Kézikönyv társadalmi vállalkozások menedzseléséhez

Jó gyakorlatok gyűjteménye

Tananyag

A projektet az Európai Unió ERASMUS+ program támogatta, 208 963 € összköltségben.

TERÜLETFEJLESZTÉS

„Együtt-egy irányba! Határok nélkül…”

„Partnerséget építünk”

Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megyék kapcsolatában ez nem csak szlogen, hanem az elmúlt években számos sikeres pályázatot, valós eredményeket felmutató együttműködést jelent. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és az iglói ROCHUS-Rozvoj Spiša n.o. szervezet a 2008-as pályázati felhívásra „Együtt-egy irányba! Határok nélkül…” címmel nyújtott be közös pályázatot, és nyerte el a támogatást. A két szervezet legfontosabb feladatának tartotta, hogy közösen készüljenek fel a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági- és területfejlesztési kihívásokra és az azokhoz kapcsolódó pályázatokra. A projekt keretében 2010 áprilisában és májusában konferenciákat szerveztek mindkét megyében, és közös tematikán alapuló, korszerű információkat közvetítő képzést tartottak a két megye területfejlesztéssel foglalkozó szakembereinek.

A projektet az Európai Unió Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programja támogatta, 84 268,60 € összköltségben.