„Az állampolgároknak joguk van a biztonságra! Ez a polgári védelem alapja”
A CODE VDIC projekt megvalósítása félidőben

A COVID19 helyzet miatt a CODE VDIC (HUSKROUA/1702/8.1/ 0035) projekt konzorciuma 2020. augusztus 18-19.-én online meetingek keretében tartotta meg a 2. és 3. Projekt- és Irányító Bizottsági Ülését, valamint a 3. Projektmeetinghez kapcsolódó Kiképzők Felkészítése tréninget, amelyet az elkövetkezendő időszakban helyi tréningek és tapasztalatcserék sora követ majd.

A rendezvény első napján megnyitó beszédében Pataky Károly Királyhelmec Város polgármestere rávilágított, hogy épp olyan helyzetek miatt is, mint a COVID 19 mennyire kiemelten fontos a határon átnyúló együttműködés és közös fellépés, válaszok megtalálása az előre nem látott kihívásokra, eseményekre. Nagy József, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza elnöke pedig reményét fejezte ki abban, hogy a legközelebbi találkozó már személyes lesz.

A partnerek az elmúlt időszakban megalakították a Kárpátok Régió Katasztrófa Beavatkozást és Megelőzést Támogató Önkéntes Hálózatot, amelybe a projekt végéig és azt követően is további szervezeteket kívánnak csatlakoztatni. A hálózat létrejötte és a humán- és technikai háttérfeltételek biztosítása a projekt társfinanszírozásának köszönhetően növeli a határtérség katasztrófa- és veszélyhelyzeteinek gyors és hatékony kezelési lehetőségét.

A Kiképzők Felkészítése előadássorozatban a résztvevők alapos és színvonalas felkészítést kaptak Dr. Keresztesy Árpádtól a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet, Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség titkárságvezetőjétől, Plébán Kristóf tűzoltó alezredestől és Leskó Györgytől, a projekt vezető szakmai koordinátorától a polgári védelem, a határon átnyúló katasztrófavédelmi beavatkozások összehangolása, a humán- és technikai kapacitás tervezése és fejlesztése, valamint a lakosság hatékony felkészítése és bevonása tekintetében.

A Kiképzők Felkészítése tréning, valamint a helyi képzések anyagait a projekt konzorciuma elérhetővé teszi majd a CODE VDIC web-aloldalán elsősorban mindazon szervezetek képviselői számára, akik már csatlakoztak, vagy a jövőben csatlakoznak majd az önkéntes határon átnyúló hálózathoz.

Ez a sajtóközlemény az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. Tartalma kizárólag a CODE VDIC projekt felelőssége, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Bővebb információ a projektről:
http://codevdic.polgvedsujhely.hu/
https://www.facebook.com/codevdic/
https://www.linkedin.com/company/codevdic/

 

Press release

“Citizens have a right to security! This is the basis of civil protection.”

Halfway through the implementation of the CODE VDIC project

 

Due to the COVID19 situation, the CODE VDIC (HUSKROUA/1702/8.1/0035) project consortium held its 2nd and 3rd Project and Steering Committee Meetings and the Training of Trainers related to Project 3 meeting in the framework of online meetings on 18-19 August 2020, which will be followed by a series of local trainings and exchanges of experience.

On the first day of the event, in his opening speech, Károly Pataky, the mayor of Kráľovský Chlmec, highlighted the importance of cross-border cooperation and joint action, finding answers to unforeseen challenges and events, also due to situations such as COVID 19. József Nagy, the chairman of the Pálháza Volunteer Firefighter Association, expressed his hope that the next meeting would be personal.

The partners have recently set up the Carpathian Region Disaster Response and Mitigation Network, to which they intend to join additional organizations until the end of the project and beyond. Thanks to the co-financing of the project, the establishment of the network and the provision of human and technical background conditions will increase the possibility of rapid and effective management of disasters and emergencies in the border area.

In the Training of Trainers lecture series, the participants received thorough and high-quality training from Dr Árpád Keresztesy, Head of the Secretariat of the National Directorate General of Disaster Management, Deputy General Director of the Ministry of the Interior, National Civil Protection Inspectorate, Kristóf Plébán, Lieutenant Colonel of Fire, and György Leskó, Senior Project Coordinator of the project on civil protection, coordination of cross-border disaster management interventions, planning and development of human and technical capacity, and effective preparation and involvement of the population.

The Training of Trainers training as well as local training materials will be made available by the project consortium on the CODE VDIC sub-website, primarily to representatives of all organizations that have joined or will join the volunteer cross-border network.

This press release was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the CODE VDIC project and do not necessarily reflect the views of the European Union.

More information about the project:

http://codevdic.polgvedsujhely.hu/

https://www.facebook.com/codevdic/

https://www.linkedin.com/company/codevdic/