„Jól megtervezett településekkel és épületekkel a jelentős megtakarításokért” címmel, a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. az INTERREG EUROPE – REBUS projektjének Disszeminációs Rendezvényére invitálta az érdeklődőket, mely Miskolcon 2019. március 20-án a Megyeháza Dísztermében került megrendezésre. Ismertetésre került, hogy a projektben nyolc ország vesz részt (svéd, olasz, angol, lengyel, román, német, görög és magyar régiók), a magyar részről a BORA 94 Nonprofit Kft. képviseletében.

A projekt elsődleges célja a középületek környezetbarát és energiahatékony felújításával kapcsolatos tudás- és tapasztalatátadás. A rendezvény egyik célja is ez volt; megismertetni a résztvevő, elsősorban közszféra szereplőket a REBUS projektben beazonosított és egyéb követendő jó példákkal, valamint az önkormányzatok számára elérhető finanszírozási forrásokkal.  

Az eseményen köszöntőt mondott Dr. Kovács Kános, megyei főjegyző, aki rávilágított arra, hogy számos ország bizony évtizedekkel előttünk jár az önkormányzati és közösségi energiahatékonyság terén. Azt is kiemelte, hogy követendő hogy a régiók között megosztásra kerüljenek a jó példák. Különösen fontos az ismeretek eljuttatása a döntéshozók felé, hiszen ők tudják jelentősen befolyásolni, hogy milyen irányba haladjanak a különböző folyamatok. Emlékeztetett arra, hogy sokszor lehet, hogy drágának tűnnek a környezetbarát- és energiahatékony megoldások, viszont ezek a döntések legtöbbször több generációs időtartamra szólnak.

A köszöntőt követően 7 szakmai előadással folytatódott a fórum. Hall Katalin (BORA 94 Nonprofit Kft.) bemutatta a REBUS projekt keretében kidolgozott ún. Energiahatékony Középületfelújítási Útmutatót, amely elsősorban a közszféra szakemberei számára készült és hasznos gyakorlati tanácsokat, tippeket ad a felújítási folyamat teljes egészére vonatkozóan (tervezés – megvalósítás/kivitelezés – monitoring – kapacitásbővítés).

 

A további előadásokban szó volt a település-szintű energetikai tervezésről és megvalósításról – az Ügynökség EMPOWERING projektjének gyakorlati példáin keresztül, valamint az ún. visszapattanó hatásról, amely az energetikai fejlesztések egyik fontos kockázata. Ismertetésre kerültek a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3.2.1 prioritásának megvalósítási tapasztalatai és az ÉMI Nonprofit Kft. jó gyakorlatai. A rendezvényt két kulcsfontosságú témakörrel kapcsolatos előadás zárta; az egyik a szemléletformálás fontosságát emelte ki, a záró előadás pedig az önkormányzatok számára elérhető finanszírozási forrásokra, különösképpen az ESCO finanszírozási lehetőségre hívta fel a figyelmet. 

Energiahatékony Középületfelújítási Projekt

A REBUS fantázianevű nemzetközi projekt lényege, hogy összehangolt szakpolitikai intézkedésekkel hatékonyabban lehessen felhasználni az épületenergetikai beruházásokra szánt Európai Uniós és hazai finanszírozási forrásokat (pl. Strukturális Alapok). Ezáltal nő a középület-fejlesztések hatékonysága. A projekt támogatásával került kidolgozásra az az Energiahatékony Középületfelújítási Útmutató, amely az interregionális tapasztalatcserék során beazonosított követendő példákra épít. Az Útmutató az önkormányzati/állami szektort kívánja támogatni a különböző módszerek és intézkedések megismertetése által, így hozzájárul az állami tulajdonú középület-állomány hatékonyabb felújításához. Az Útmutatóban a nemzetközi partnerek által beazonosított jó gyakorlatok, tapasztalatok szerepelnek, így mintegy kézikönyvként kíván segítséget nyújtani a döntéshozók és érintett hatóságok számára a szakpolitikai intézkedéseik, ill. középületekkel kapcsolatos energetikai projektjeik tervezésénél, vagy azok módosításánál, javításánál. Az Útmutató magyar verziója 2019. március végén lesz elérhető a BORA 94 Nonprofit Kft. honlapján.

Az elhangzott prezentációk:

Prezentáció_Hall_Katalin

Prezentáció_Tisza_Orsolya

Prezentáció_Sebestyénné_Dr_Szép_Tekla

Prezentáció_F_Nagy_Zsuzsanna

Prezentáció_Vámosi_Gábor