A REBUS projekt keretében 2018. január 31. és február 1. között került megrendezésre az 5. Projekt meeting és Transznacionális Tapasztalatcsere Rendezvény Lengyelországban, Krakkóban, ahol 8 európai ország képviselői találkoztak annak érdekében, hogy közösen kidolgozzanak egy, a középületek energiahatékony felújításának tervezését, előkészítését és megvalósítását segítő útmutatót (Energy Renovation Path). Figyelembe véve a felújítási folyamat összes lehetséges fázisát és a kapcsolódó kompetenciákat (tervezés, kivitelezés, források biztosítása, monitoring, kapacitásbővítés), a dokumentum praktikus tanácsokat, nemzetközi jó gyakorlatokat, tippeket és megoldásokat vonultat fel többek között arra vonatkozóan, hogy a döntéshozók és közszféra szereplők milyen tényezőket vegyenek figyelembe, hogyan állítsák fontossági sorrendbe a felújítandó épületeiket és lehetőleg milyen helyzeteket, döntéseket kerüljenek el a középületek minél hatékonyabb felújítása- és a közpénzek minél eredményesebb felhasználása érdekében.

Az útmutató alapul szolgál továbbá a projekt keretében elkészítendő helyi akciótervek kidolgozásához is, amelyek a nemzetközi tapasztalatcsere rendezvények, tanulmányutak, kétoldalú Skype találkozók során megismert jó gyakorlatok potenciális átvételével az egyes térségek vonatkozó szakpolitikai intézkedéseit hivatottak javítani.

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. részéről a projektmenedzser Hall Katalin és a kommunikációs menedzser Kovács Tibor vettek részt a rendezvényen. A BORA 94 Nonprofit Kft. felkérésére a helyi akciótervező csoport tagjaként és az Ügynökség egyik stratégiai partnereként az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Vass Lajost, az Energiahatékonysági és Intelligens Technológiák Iroda vezetőjét delegálta.

Mivel Krakkó levegője európai viszonylatban az egyik legnagyobb mértékben szennyezett és komoly beavatkozást igényel, ezért a rendezvény a Małopolska vajdaság regionális levegőminőségvédelmi stratégiájában meghatározott fő irányoknak megfelelő, alacsony szén-dioxid-kibocsátású projektek bemutatásával kezdődött, amelyek kiterjedtek mind köz-, mind pedig a magánépületek energetikai korszerűsítésére. Ezt követően Krakkó város képviselője ismertette a hőenergiát hasznosító felújításokra irányuló helyi stratégiát, majd pedig a szomszédos település Niepołomice képviselője mutatott be egy példaértékű projektet, amely napelemek telepítését, intelligens mérési rendszerek kiépítését és egy széleskörű szemléletformáló kampányt foglalt magában az épület-felhasználók számára. A bemutatott projektek további együttműködési lehetőségekre hívták fel a résztvevők figyelmét.

A találkozó fontos részeként egy tanulmányútra is sor került a szomszédos Niepołomicébe, amely a fenntartható energiafejlesztés területén az egyik legélenjáróbb lengyel település. Tagja a Polgármesterek Szövetségének és ambiciózus Fenntartható Energia Akciótervvel rendelkezik, amely mind a köz-, mind pedig a magánszférára kiterjedő akciókat valósít meg. A tanulmányút során a résztvevők megismerkedhettek néhány olyan fejlesztéssel, amely az energiafelhasználás csökkentését és a RES megoldások előtérbe helyezését demonstrálta a középületekben.

A bemutatott jó gyakorlatok:

  • egy kulturális központ funkciót betöltő középület, amelyen jelentős energetikai korszerűsítéseket hajtottak végre (a külső burkolat hőszigetelése, belső installációk modernizációja, megújuló energiák alkalmazása, intelligens mérőrendszer kialakítása, szemléletformáló kampány);
  • hőszivattyúk és napelemek telepítése a Királyi Palotában Niepołomicében (jó példa megújuló energiák alkalmazására egy műemléképületben);
  • napelemekből származó energiával működő hőszivattyú telepítése egy fedett uszodába, ahol nagyméretű irányítópult is tájékoztatja a felhasználókat az energiatermelés és felhasználás mértékéről;

A tanulmányút lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők megtekintsenek magánházakon elhelyezett olyan hőtermelő napkollektorokat, amelyek kiépítését az Önkormányzat által koordinált projekt finanszírozta.

Bővebb információ bemutatott jó gyakorlatokról:

https://powietrze.malopolska.pl/en/updating-the-air-quality-plan/

http://www.niepolomicesolary.eu/en/

A projekt az INTERREG EUROPE Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.