Az ERASMUS+ Program által finanszírozott SOL – Sense of Light elnevezésű projektben 2017. november 29 és december 3 között két fotóművész, Mosonyiné Sülyi Judit és Varga István képviselték a BORA 94 Nonprofit Kft.-t a 3. Nemzetközi Fotós Workshopon Firtosváralján, egy hangulatos hargitai faluban, ahol egy héten át megtapasztalhatták a híres székely vendégszeretetet.

A műhelymunka keretében, amelyen cseh, szlovák, lengyel, bolgár, román, észt és magyar instruktorok és helyi fiatal fotósok vettek részt, napközben fotózás, esténként – néha késő éjjelig – pedig a fotók közös kiértékelése, kiválogatása zajlott. A helyi szakmai vezető Egyed Ufó Zoltán egyedi témák választására biztatta a helyi fiatal fotósokat, akik ezáltal sok érdekes – természeti és társadalmi viszonyokat bemutató – tárgykörben fotóztak a környéken. Vasárnap délre mindenki összeállította a saját képsorozatát, sorrendjét, történetét.

Judit választott témája „Misi bácsi” a helyi templomgondnok és postás volt, aki meglehetősen tevékeny és népi, nemzeti értékeket őrző és alkotó hétköznapjaiba engedett bepillantást, István pedig a természeti és épített környezet bemutatására fókuszált egy különleges, légi perspektívából.

A projekt célja olyan, nemzetközi fiatal csoportokból álló hálózat megalakítása, akik a kreatív társadalmi, gazdasági, vagy környezeti fotózás, mint eszköz felhasználásával, formális, vagy informális formában érdekeltek olyan mikrovállalkozások működtetésében, amelyek megfelelnek a helyi igényeknek, szükségleteknek vagy kihívásoknak.

Ezúton is köszönjük fotósaink aktív, segítő részvételét ezen a projektrendezvényen!

 

Between the 29th of November and 3rd of December 2017, two photo artists, Mosonyiné Sülyi Judit and Varga István participated in the 3rd Transnational Workshop in Firtosváralja, a cozy village in Hargita, where they have had a chance to experience the famous „Székely” hospitality. The workshop was organized by the SOL – Sense of Light project, financed by the ERASMUS+ Programme.

In the frame of the workshop, Czech, Slovak, Polish, Bulgarian, Romanian, Estonian and Hungarian instructors and local young photographers were taking pictures during the days, and then these photos were jointly evaluated and selected each evening – sometimes until late at night. The local professional leader, Egyed UFO Zoltán encouraged the young photographers to choose unique themes, who were shooting photos in many interesting subjects in the surrounding area including environmental and social themes. By Sunday noon, everyone had their own photo series, orders and stories.

Judit has chosen “Misi bácsi” the local church janitor and mailman as a “theme”, who allowed her to take a glimpse of his quite busy and folklore and national values-preserving everyday life, whereas István put his focus on the introduction of the natural and social environment from a unique, air perspective.

The aim of the project is to create a transnational network of youth groups that are using creative social, environmental and commercial photography as a tool to establish and run their own micro-enterprises, which are adequate to the local needs, demands and challenges.

We hereby thank our photographers for the active and supporting participation on this project event.